- دوشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۵

درباره پژوهش های کاربردی

 

 

 

کارشناسان اداره کل   فرمها و قالب های اداری   آیین نامه و دستورالعمل ها   پرسش های متداول
             

 

 

 

دبیرخانه ها و مشاورین   کارفرمایان   تلگرام پژوهش های کاربردی   تماس با ما

 

امروزه یکی از عوامل مهم توسعه در کشور استفاده از نتایج حاصل از انجام تحقیقات جهت مقابله با چالش‌ها و نیازهای موجود در مراکز صنعتی و سایر سازمانهای اجرایی کشور می‌باشد و چون این چالش‌ها و نیازها در سطح جامعه بسیار متنوع و در تخصص‌های مختلف می‌باشند لذا عرصه پژوهش‌های کاربردی دائماً در حال گسترش بوده و جایگاه محوری پیدا کرده است.

پژوهش‌های کاربردی دانشگاه واحدی جهت تبادل دانش و یافته‌های جدید علمی و پژوهشی بین دانشگاه و سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور می‌باشد. در حال حاضر این بخش با توجه به اهداف مندرج در اسناد بالادستی کشور وبرنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و با در نظر گرفتن سیاست‌های کلان دانشگاه در زمینه‌های علمی، پژوهشی و فناوری، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را جهت برقراری ارتباط با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و عقد قراردادهای پژوهشی انجام می‌دهد.