۱۶:۰۸ - شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵

آشنایی با اداره کل

سابقه تشکیل اداره کل امور پژوهش‌های کاربردی دانشگاه تهران به اواخر دهه شصت و تاسیس دفتر با صنعت (سابق) در این دانشگاه باز می‌گردد. عمده فعالیت‌های این دفتر بر انجام امور کارآموزی دانشجویی و اطلاع رسانی متمرکز بود. با گذشت چندین سال از فعالیت این دفتر، دانشگاه تهران به عنوان نخستین دانشگاه کشور مصوبه تغییر عنوان ”ارتباط با صنعت“ به ”پژوهش‌های کاربردی“ اخذ نموده و بدنبال آن در سال ۱۳۷۶ اداره کل امور پژوهش‌های کاربردی دانشگاه تاسیس شد. از آن زمان تا کنون وظایف و کارکردهای این اداره کل دستخوش تغییر و تحولات متعددی گردیده است که برخی از مهمترین آنها در ادامه فهرست شده‌اند:

  • تشکیل کمیسیون‌های تخصصی کاربردی -۱۳۷۶
  • انجام امور همایش‌ها و نمایشگاه‌ها
  • ایجاد دبیرخانه دائمی دانشگاه و وزارت صنعت -۱۳۸۷
  • تشکیل شورای پژوهش‌های کاربردی دانشگاه‌های استان تهران – بهمن ۱۳۸۷
  • تشکیل شورای نمایندگان پژوهش‌های کاربردی دانشگاه -۱۳۸۷
  • تغییر ساختار سازمانی حوزه معاونت پژوهشی -۱۳۸۹
  • ادغام ادارات کل ”پژوهشی“ و ”پژوهش‌های کاربردی“ و تشکیل اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه -۱۳۸۹
  • احیای مجدد اداره کل پژوهش‌های کاربردی -۱۳۹۴

برای عضویت و دریافت آخرین اخبار مرتبط با پژوهش های کاربردی کلیک کنید

برای عضویت و دریافت آخرین اخبار مرتبط با پژوهش های کاربردی کلیک کنید