- یکشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۹

درباره پژوهش های کاربردی

 

 

 

آیین نامه و دستورالعمل ها   فرمها و قالب های اداری   دبیرخانه ها و مشاورین   کارفرمایان
             

 

 

 

کارشناسان اداره کل   پرسش های متداول   تلگرام پژوهش های کاربردی   تماس با ما

 

امروزه یکی از عوامل مهم توسعه در کشور استفاده از نتایج حاصل از انجام تحقیقات جهت مقابله با چالش‌ها و رفع نیازهای موجود در مراکز صنعتی و سایر سازمانهای اجرایی کشور می‌باشد و چون این چالش‌ها و نیازها در سطح جامعه بسیار متنوع و در تخصص‌های مختلف می‌باشند لذا عرصه پژوهش‌های کاربردی پیوسته در حال گسترش بوده و جایگاه محوری پیدا کرده است.

پژوهش‌های کاربردی دانشگاه واحدی جهت تبادل دانش و یافته‌های جدید علمی و پژوهشی بین دانشگاه و سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور می‌باشد. در حال حاضر این بخش با توجه به اهداف مندرج در اسناد بالادستی کشور وبرنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و با در نظر گرفتن سیاست‌های کلان دانشگاه در زمینه‌های علمی، پژوهشی و فناوری، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را جهت برقراری ارتباط با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و عقد قراردادهای پژوهشی انجام می‌دهد.