بین المللی

تفاهم نامه‌های بین المللی دانشگاه طی دو سال اخیر

 

ردیف

نام طرفین قرارداد

نام کشورهای طرفین قرارداد

تاریخ شروع قرارداد

تاریخ خاتمه قرارداد

۱

 دانشگاه تهران و دانشگاه ماربورگ

ایران و آلمان

سپتامبر ۲۰۱۳

سپتامبر ۲۰۱۸

۲

 دانشگاه تهران و دانشگاه ورزبورگ

ایران و آلمان

مارس ۲۰۱۴

مارس ۲۰۱۹

۳

 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و موزه تاریخ طبیعی ارفورت آلمان

ایران و آلمان

می‌۲۰۱۴

می‌ ۲۰۱۹

۴

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و بنیاد میشائیل سوکوف آلمان

ایران و آلمان

ژانویه ۲۰۱۵

قابل تمدید

۵

پردیس علوم دانشگاه تهران و دانشگاه گوتینگن آلمان

ایران و آلمان

ژانویه ۲۰۱۵

قابل تمدید

۶

 دانشگاه تهران و دانشگاه یوتا آمریکا

ایران و آمریکا

سپتامبر ۲۰۱۴

قابل تمدید

۷

 دانشگاه تهران و دانشگاه آیوا آمریکا

ایران و آمریکا

دسامبر ۲۰۱۴

قابل تمدید

۸

 پردیس فنی دانشگاه تهران و دانشگاه ایندیانا پردو

ایران و آمریکا

می‌ ۲۰۱۵

قابل تمدید

۹

 پردیس فنی دانشگاه تهران و دانشگاه ایندیانا پردو

ایران و آمریکا

جولای ۲۰۱۵

قابل تمدید

۱۰

 دانشگاه تهران و چهار دانشگاه اسپانیا

ایران و اسپانیا

می‌۲۰۱۵

قابل تمدید

۱۱

 پردیس فنی دانشگاه تهران و دانشگاه نیوساوت ولز

ایران و استرالیا

می‌۲۰۱۴

قابل تمدید

۱۲

 دانشگاه تهران و دانشگاه ایروان

ایران و ارمنستان

آوریل ۲۰۱۵

قابل تمدید

۱۳

 معاونت پژوهشی دانشگاه تهران و دانشگاه زیمباوه

ایران و آفریقای جنوبی

اکتبر ۲۰۱۳

اکتبر ۲۰۱۸

۱۴

 معاونت پژوهشی دانشگاه تهران و انستیتو تکنولوژی Harare

ایران و آفریقای جنوبی

اکتبر ۲۰۱۳

اکتبر ۲۰۱۸

۱۵

 مرکزتحقیقات فنون نوین در مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران و دانشگاه ملی تاراس شفچنکو

ایران و اوکراین

دسامبر ۲۰۱۳

دسامبر ۲۰۱۸

۱۶

 دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران و دانشگاه ریدینگ انگلستان

ایران و انگلستان

فوریه ۲۰۱۵

قابل تمدید

۱۷

 دانشگاه تهران و دانشگاه ملی اکوادور

ایران و اکوادور

فوریه ۲۰۱۴

فوریه ۲۰۱۹

۱۸

 دانشگاه تهران و دانشگاه مرکزی اکوادور

ایران و اکوادور

فوریه ۲۰۱۴

فوریه ۲۰۱۹

۱۹

 دانشگاه تهران و دانشگاه اکوادور (فارسی و اسپانیولی)

ایران و اکوادور

فوریه ۲۰۱۴

فوریه ۲۰۱۹

۲۰

 دانشگاه تهران و دانشگاه سوماترا

ایران و اندونزی

مارس ۲۰۱۳

مارس ۲۰۱۸

۲۱

 دانشگاه تهران و دانشگاه محمدیه سمارنگ

ایران و اندونزی

جولای ۲۰۱۵

قابل تمدید

۲۲

 دانشگاه تهران و دانشگاه رم لسپینزا

ایران و ایتالیا

ژوئن ۲۰۱۳

ژوئن ۲۰۱۸

۲۳

 دانشگاه تهران و دانشگاه سالرنو

ایران و ایتالیا

ژوئن ۲۰۱۴

ژوئن ۲۰۱۹

۲۴

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و مرکز پژوهش سماس دانشگاه ساپینزا ایتالیا

ایران و ایتالیا

اگوست ۲۰۱۴

اگوست ۲۰۱۹

۲۵

دانشگاه تهران و دانشگاه ونیز

ایران و ایتالیا

می‌۲۰۱۵

می‌۲۰۲۰

۲۶

 دانشگاه تهران و دانشگاه Zenica

ایران و بوسنی و هرزگوین

فوریه ۲۰۱۳

فوریه ۲۰۱۸

۲۷

 معاونت بین الملل دانشگاه تهران و دانشگاه لیسبون

ایران و پرتغال

ژانویه ۲۰۱۵

ژانویه ۲۰۲۰

۲۸

 دانشگاه تهران و دانشگاه اندوکوز مایوس

ایران و ترکیه

جولای ۲۰۱۳

جولای ۲۰۱۸

۲۹

 دانشگاه تهران و دانشگاه کرکاله

ایران و ترکیه

سپتامبر ۲۰۱۳

سپتامبر ۲۰۱۸

۳۰

 معاونت بین الملل دانشگاه تهران و دانشگاه کرکاله

ایران و ترکیه

سپتامبر ۲۰۱۳

سپتامبر ۲۰۱۸

۳۱

دانشگاه تهران و دانشگاه Sinop

ایران و ترکیه

نوامبر ۲۰۱۳

---

۳۲

دانشگاه تهران و دانشگاه سلجوق

ایران و ترکیه

ژانویه ۲۰۱۴

ژانویه ۲۰۱۸

۳۳

 دانشگاه تهران و دانشگاه تکنولوژی ترکیه (متیو)

ایران و ترکیه

دسامبر ۲۰۱۳

دسامبر ۲۰۱۸

۳۴

 دانشگاه تهران و دانشگاه استانبول

ایران و ترکیه

ژانویه ۲۰۱۴

ژانویه ۲۰۱۵

۳۵

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و دپارتمان فرهنگ و مطالعات منطقه‌ای دانشگاه کپنهاک

ایران و دانمارک

۲۰۱۳

۲۰۱۵

۳۶

 دانشگاه تهران و دانشگاه دولتی لومونوسف

ایران و روسیه

آوریل ۲۰۱۵

قابل تمدید

۳۷

 معاونت بین الملل دانشگاه تهران و بنیاد روسکی میر

ایران و روسیه

آوریل ۲۰۱۵

قابل تمدید

۳۸

دانشگاه تهران و دانشگاه پلی تکنیکا بخارست

ایران و رومانی

مارس ۲۰۱۴

مارس ۲۰۱۹

۳۹

گروه مهندسی معدن پردیس فنی دانشگاه تهران و گروه مهندسی معدن دانشگاه ژنو

ایران و سوئیس

دسامبر ۲۰۱۴

دسامبر ۲۰۱۹

۴۰

 دانشگاه تهران و دانشگاه سانتاماریا

ایران و شیلی

فوریه ۲۰۱۴

قابل تمدید

۴۱

 پردیس ابوریحان دانشگاه تهران و دانشکده کشاورزی دانشگاه کربلا

ایران و عراق

ژانویه ۲۰۱۴

---

۴۲

 پردیس ابوریحان دانشگاه تهران و دانشکده کشاورزی دانشگاه نجف

ایران و عراق

زانویه ۲۰۱۴

---

۴۳

 دانشگاه تهران و دانشگاه الموطن عراق

ایران و عراق

فوریه ۲۰۱۴

فوریه ۲۰۱۹

۴۴

 پردیس ابوریحان دانشگاه تهران و دانشکده کشاورزی و دانشکده دامداری دانشگاه قاسم الخضراء

ایران و عراق

ژانویه ۲۰۱۴

---

۴۵

 پردیس ابوریحان دانشگاه تهران و دانشکده کشاورزی دانشگاه بصره

ایران و عراق

ژانویه ۲۰۱۴

---

۴۶

 دانشگاه تهران و دانشگاه سلطان قابوس

ایران و عمان

فوریه ۲۰۱۴

فوریه ۲۰۱۷

۴۷

 دانشگاه تهران و دانشگاه لیسیوم فیلیپین

ایران و فیلیپین

جولای ۲۰۱۵

جولای ۲۰۱۷

۴۸

دانشگاه تهران و مدرسه عالی تکنولوژی کانادا ETS

ایران و کانادا

اکتبر ۲۰۱۴

اکتبر ۲۰۱۹

۴۹

 معاونت بین الملل دانشگاه تهران و دانشگاه کیونگ هی

ایران و کره جنوبی

ژانویه ۲۰۱۳

زانویه ۲۰۱۸

۵۰

 دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و دانشگاه هونگ آیک

ایران و کره جنوبی

اگوست ۲۰۱۳

اگوست ۲۰۱۸

۵۱

 دانشگاه تهران و دانشگاه کویت

ایران و کویت

می‌۲۰۱۴

می‌ ۲۰۱۹

۵۲

 دانشگاه تهران و دانشگاه تفلیس

ایران و گرجستان

آوریل ۲۰۱۴

آوریل ۲۰۱۹

۵۳

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دانشگاه آدام میسکویچ

ایران و لهستان

سپتامبر ۲۰۱۳

سپتامبر ۲۰۱۸

۵۴

 دانشگاه تهران و دانشگاه مالزی

ایران و مالزی

اگوست ۲۰۱۳

اگوست ۲۰۱۸

۵۵

 پردیس ابوریحان دانشگاه تهران و دانشگاه وگینگن هلند

ایران و هلند

مارس ۲۰۱۴

---