دبیرخانه قطب های علمی و کرسی های صنعتی

دکتر محمد برشان تشنیزی

رئیس دبیرخانه: محمد برشان تشنیزی (حکم)

تلفن: ۶۱۱۱۳۱۴۸ - ۶۶۴۸۹۲۴۸

 

شرح وظایف:

۱- پایش عملکرد و بازدهی قطب‌های علمی دانشگاه تهران

۲- برقراری ارتباط مناسب میان قطب‌های علمی مصوب و ساختار پژوهشی دانشگاه

۳- ایجاد رابطه تعاملی میان شورای قطب‌های علمی کشور، ساختار پژوهشی دانشگاه تهران و قطب‌های علمی مصوب.

۴- کمک به تشکیل هسته قطب‌های علمی جدید در دانشگاه تهران

۵- بررسی و پیشنهاد تطبیق ساختار کرسی‌های پژوهش صنعتی در سایر کشورها و صنایع بین المللی پیشگام با نظام فعلی قطب‌های علمی در کشور

 

پیوندهای مرتبط:

- آیین نامه جدید تشکیل قطب‌های علمی (مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷)

- شیوه نامه تشکیل قطب علمی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور در دوره سوم

- فهرست قطب‌های علمی دانشگاه تهران

 

-توجه: به منظور درخواست تشکیل شاخه قطب علمی به آدرس اینترنتی http://mapfa.msrt.ir مراجعه فرمائید.