دبیرخانه موسسات و مراکز پژوهشی دانشگاه

رئیس دبیرخانه: علیرضا بدیعی (حکم)

 

شرح وظایف:

۱- برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه‌های پژوهشی تخصصی به منظور پروژه یابی و خدمت رسانی به صنایع و ارتباط بیشتر با جامعه

۲- برنامه ریزی برای افزایش اختراعات بین المللی

۳- برنامه ریزی جهت پروژه یابی (داخلی و بین المللی) و استفاده از بدنه علمی دانشگاه برای انجام پروژه

۴- برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه‌های بین المللی در کشورهای همسایه و یا آسیا برای جذب سرمایه خارجی

۵- برنامه ریزی به منظور انجام پروژه‌های پژوهشی بین المللی و جذب درآمد ارزی

۶- برنامه ریزی برای جذب شرکت‌های خارجی به منظور انجام پروژه‌های مورد نیاز آنها

۷- برنامه ریزی برای به کارگیری فارغ التحصیلان به عنوان دستیار پروژه‌ها و یا همکار موقت در آزمایشگاه‌ها

۸- برنامه ریزی برای استفاده از آزمایشگاه‌های کشورهای همسایه و یا سایر کشورها به منظور سهولت در دستیابی به تجهیزات پیشرفته

 

پیوندهای مرتبط:

- آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای پژوهشی در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها

- مصوبه شورای راهبردی مدیران معاونت پژوهش و فناوری در خصوص ایجاد واحدهای پژوهشی جدید (۱۳۹۵/۰۳/۰۳)

- پرسشنامه درخواست تأسیس و یا تبدیل واحدهای پژوهشی دانشگاهی / پژوهشگاهی

- چک لیست درخواست تأسیس و یا تبدیل واحدهای پژوهشی در دانشگاه تهران

- فرم تیپ اساس نامه مؤسسات نوع دوم

- فرم تیپ اساس نامه مؤسسات نوع سوم