پرسش های متداول

 

پرسش: شرایط اضافه‎کردن مجری پس از ابلاغ طرح کاربردی و تائید اطلاعات در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری RTIS به چه صورتی است؟

پاسخ: از آن‏ جایی‏ که اضافه کردن مجری و یا مجریان پس از ابلاغ طرح کاربردی و ورود اطلاعات طرح در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری دانشگاه و تائید آن توسط دبیران ستادی در محاسبه گرنت اعتبارات دریافتی گذشته ایجاد مشکل می‌نماید، این امر امکان‎پذیر نیست. بهتر است کارشناسان محترم پیش از تهیه و تنظیم متن موافقت ‏نامه داخلی، در ابتدا هماهنگی لازم را با مجری اولیه طرح انجام داده و ابلاغ طرح را برای مجریان صادر و متناسب با نحوه توزیع گرنت تنظیم نمایند.

 

پرسش: آیا واحدهای صف مجاز به صدور نامه‏‬ ی پژوهشی بودن قراردادهای کاربردی برای اخذ مفاصا حساب بیمه می‌باشند؟ نحوه صدور نامه‏ ی پژوهشی بودن قراردادهای مذکور چگونه است؟

پاسخ: خیر- با عنایت به نامه شماره ۳ /۱۸/ ۱۲۱۸۲۸ مورخ ۰۸/‏۰۷/‏۱۳۹۳‬ مدیرکل محترم دفتر سیاست‎گذاری و برنامه‎ریزی امور پژوهشی، صدور نامه‏ ی پژوهشی بودن قراردادهای کاربردی صرفاً توسط حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه و پس از دریافت درخواست مکتوب و مستندات مربوطه با امضای واحد منعقد‎کننده قرارداد، بررسی‌های لازم و تائید کارشناس ستاد انجام خواهد شد.

 

پرسش: چرا عنوان برخی از طرح‌های کاربردی در سامانه موجود نیست؟

پاسخ: طرح‌های کاربردی منعقدشده و خاتمه‬ ‏یافته مربوط به قبل از سال ۱۳۹۲ که اطلاعات آنها بطور کامل در سامانه ساعد ثبت شده بود در سامانه RTIS موجود نیست. بدیهی است در صورت نیاز به محاسبه گرنت سال‌های قبل، اطلاعات ثبت و تائید‎شده در سامانه ساعد به امتیازات سامانه RTIS اضافه خواهد شد.

 

پرسش: ورود اطلاعات گرنت طرح‌های کاربردی واحدهای صف چگونه است؟

پاسخ: واحدهای صف موظف به اعلام رسمی و به موقع اطلاعات مالی مربوط به دریافت اعتبارات مرحله‌ای طرح‌های منعقده خود در قالب جدول ارائه‎شده توسط بخش مالی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه می‌باشند. بدیهی است مسئولیت عدم ثبت گرنت طرح‌های کاربردی به‎علت تأخیر در ارسال اطلاعات مالی طرح‌های کاربردی به حوزه معاونت پژوهشی بر عهده واحدهای صف است.

 

پرسش: به چه دلیل باید برای قراردادهای طرح‌های کاربردی و مانند آن از سازمان تأمین اجتماعی مفاصا حساب اخذ شود؟

پاسخ: طبق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی همه کارفرمایان موظف هستند یک نسخه از قراردادهای منعقده را به شعبه‌ای از سازمان تأمین اجتماعی ارائه کرده و پس از پایان اجرای قرارداد، واحد منعقد کننده قرارداد می‌بایست مفاصا حساب را اخذ نموده و برای تسویه حساب نهایی به کارفرما ارائه دهد.

 

پرسش: الزامات اخذ مفاصاحساب چیست؟

پاسخ: برای اخذ مفاصا حساب داشتن دو شرط الزامی است:

۱- داشتن کد کارگاهی فاقد بدهی

۲- ارائه نامه کارفرما شامل تقاضای مفاصا حساب و پاسخ به سوالات در خصوص قرارداد به شعبه تأمین اجتماعی ذیربط

 

پرسش: صدور مفاصا حساب بدون پرداخت حق بیمه در چه صورتی امکان‎پذیر است؟

پاسخ: اگر قرارداد توسط دانشگاه منعقد شده باشد، مطابق مفادی از بخشنامه‌های ۱۴ و ۸/‏۱۴ جدید درآمد سازمان تأمین‎اجتماعی صدور مفاصا حساب بدون پرداخت حق بیمه با دو شرط ذیل امکان‎پذیر است:

۱- گواهی پژوهشی بودن قرارداد از وزارت علوم و یا معاونت پژوهشی دانشگاه به شعبه تأمین اجتماعی مربوطه ارائه شود.

۲- همکاران طرح از اعضای هیأت علمی و کارشناسان دانشگاه تهران باشند.

 

پرسش: برای معافیت از بیمه در قراردادها به چه قانونی می‌توان مراجعه نمود؟

پاسخ: معافیت از بیمه در قراردادها تابع مصوبه شماره ۴۱۱۲/۱۱۰۰ مورخ ۸۷/۰۴/۰۲ سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.

 

پرسش: نحوه اخذ مفاصاحساب برای قرارداد دارای اعلامیه بدهی چگونه است؟

پاسخ: در صورتی که صدور اعلامیه بدهی مربوط به بدهی اولیه باشد، یک ماه فرصت برای ثبت اعتراض وجود دارد. بعد از ثبت اعتراض شعبه تأمین اجتماعی تاریخی را برای برگزاری هیأت بدوی رسیدگی اعلام خواهد کرد که باید نمایندگانی از دانشگاه در آن جلسه حاضر شوند و از اعتراض خود دفاع کنند. چنانچه صدور اعلامیه بدهی برمبنای رأی هیأت بدوی باشد، بیست روز برای درخواست اعتراض فرصت است و نمایندگان دانشگاه باید برای دفاع از اعتراض در تاریخ مشخص شده در جلسه هیأت تجدید نظر حضور پیدا کنند.

 

پرسش: اعضای هیأت علمی دانشگاه بدون تشریفات مناقصه قراردادهای پژوهشی تا چه مبلغی می‌توانند با دستگاه‌های اجرایی قرارداد تحقیقاتی منعقد نمایند؟ ضمناً موضوع اخذ مفاصاحساب تأمین اجتماعی چگونه خواهد بود؟

پاسخ: با توجه به ماده ۲۴ آیین‎نامه خرید خدمات مشاوره (۱۹۳۵۴۲/ ت ۲۴۹۸۶ ک) و مصوبه هیأت وزیران (۱۵۱۸۵/ ت ۵۳۰۵۷ ه مورخ ۱۲/‏۰۲/‏۹۵‬ اساتید دانشگاه‌ها تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان بدون برگزاری مناقصه می‌توانند قرارداد پژوهشی و تحقیقاتی منعقد نمایند. در خصوص اخذ مفاصا حساب، چنانچه اعتبار طرح غیرپژوهشی باشد، مطابق آئین‌نامه‌های تامین‎اجتماعی ۳ / ۶ درصد توسط مشاور پرداخت خواهد شد و ۱۲ درصد سهم کارفرما است. در صورتی که اعتبار طرح، پژوهشی باشد از معافیت مفاصا حساب بهره‎مند خواهد شد.

 

پرسش: ثبت طرح‌های شخصی اعضای هیأت علمی دانشگاه در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری ( RTIS ) چگونه است؟

پاسخ: با عنایت به بند پنج مصوبه مورخ ۱۹/‏۰۵/‏۹۴‬ هیأت رئیسه محترم دانشگاه، لحاظ نمودن قراردادهای شخصی اعضای هیأت علمی در سامانه RTIS کان لم یکن است و موضوع لغو قراردادهای شخصی طی نامه شماره ۱۴۰ / ۱۴۹۰۴۶ مورخ ۱۵/‏۰۶/‏۹۵‬ از طریق اتوماسیون اداری به واحدهای صف دانشگاه اطلاع‎رسانی شده است.

 

پرسش: آیا ثبت طرح‌های صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری ( RTIS ) امکان‎پذیر است؟

پاسخ: با عنایت به بند سه مصوبه ۹۵/۰۳/۳۰ شورای راهبردی مدیران معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، قراردادهای شخصی اعضای هیأت علمی با صندوق از طریق ارائه درخواست کتبی و پرداخت ۵/‏۱۲ درصد از مبلغ قرارداد به عنوان بالاسری دانشگاه و به شرط اتمام طرح و اعلام اختتام توسط صندوق در سامانه قابل ثبت می‌باشد.

 

پرسش: برای اعلام ۱۰ درصدی مالیات و پرداخت آن توسط دانشگاه، به چه مصوبه‌ای باید مراجعه نمود؟

پاسخ: می‌توان به ماده ۸۴ و ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم سال ۹۵ مراجعه نمود.

 

پرسش: مدارک تأسیس واحدهای پژوهشی در کدام بخش از سایت معاونت پژوهشی دانشگاه ارائه می‌شود؟

پاسخ: مدارک از طریق سایت پژوهش‌های کاربردی در بخش دبیرخانه مراکز و مؤسسات پژوهشی در دسترس می‌باشد.

 

پرسش: مراکز و مؤسسات پژوهشی از لحاظ انواع پژوهش به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

پاسخ: مراکز و مؤسسات پژوهشی به دو دسته عرضه محور (نوع اول) و تقاضا محور الف (نوع دوم) و ب (نوع سوم) تقسیم می‌شوند. برای دریافت اطلاعات بیشتر به بخش دبیرخانه مراکز و مؤسسات پژوهشی مراجعه نموده و در صورت ضرورت با کارشناس مربوطه تماس بگیرید.

 

پرسش: ضوابط شرکت طرح‌های پژوهشی کاربردی در جشنواره پژوهشی سالانه دانشگاه چیست؟

پاسخ: شرکت طرح‌های پژوهشی کاربردی در جشنواره پژوهشی سالانه با داشتن سه شرط ذیل امکان‎پذیر است:

۱- قرارداد طرح توسط معاونت پژوهشی دانشگاه یا یکی از واحدهای مربوطه منعقد شده باشد.

۲- طرح حداکثر تا پایان شهریور ماه منتهی به برگزاری جشنواره خاتمه یافته و از تاریخ مندرج درمتن اختتام صادر شده توسط دانشگاه و یا واحدهای مربوطه بیش از سه سال نگذشته باشد.

۳- ملاک اختتام، دریافت تمامی اعتبار طرح است.

 

پرسش: برای دریافت مجوز برگزاری کنفرانس / همایش / کنگره چگونه باید اقدام کرد؟

پاسخ: به سامانه همایش‌های علمی به آدرس https://conference.ut.ac.ir مراجعه نموده و طبق آیین‎نامه اقدام شود.

 

پرسش: برای گرفتن مجوز استفاده از لوگوی دانشگاه چگونه باید اقدام کرد؟

پاسخ: به سامانه همایش‌های علمی به آدرس https://conference.ut.ac.ir مراجعه نموده و طبق دستورالعمل استفاده از لوگو اقدام شود.

 

پرسش: حمایت مادی از برگزاری همایش‌های بین المللی پس از مصوب شدن در هیأت رئیسه دانشگاه و ابلاغ حکم دبیر یا رئیس کنفرانس به چه صورتی است؟

پاسخ: به منظور دریافت اعتبارات مربوطه از طریق حسابداری حوزه معاونت پژوهشی پیگیری شود.