شرح وظایف

 • برقراری ارتباط و برگزاری جلسات با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و اخذ اولویت‌های پژوهشی
 • اطلاع رسانی اولویت‌های پژوهشی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی به اعضای هیأت علمی بر حسب تخصص‌های مربوطه
 • ارسال پروپوزال‌های تحقیقاتی اساتید به سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط و پیگیری‌های لازم
 • انعقاد قراردادهای پژوهشی (کاربردی، بین المللی، ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر)
 • انجام امور اداری مربوط به قراردادهای پژوهشی منعقده
 • انعقاد تفاهم نامه با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی
 • تهیه، به روز رسانی و اصلاح آئین‌نامه ها و دستورالعمل‌های اجرایی پژوهش‌های کاربردی و اطلاع رسانی به واحدها
 • اجرای آئین نامه انتخاب طرح‌های پژوهشی منتخب جهت تقدیر در جشنواره پژوهش
 • تعامل و همکاری در برگزاری جشنواره پژوهش و نمایشگاه هفته پژوهش دانشگاه
 • اجرای آئین نامه تخصیص اعتبارات ویژه (گرنت) طرح‌های کاربردی
 • پیگیری امور بیمه، مالیات و سایر کسورات طرح‌های کاربردی
 • جمع آوری آمار و اطلاعات واحدهای مختلف و تهیه گزارش عملکرد سالیانه دانشگاه در حوزه پژوهش‌های کاربردی
 • نظارت بر اجرای صحیح امور واگذار شده به واحدهای صف در حوزه پژوهش‌های کاربردی و ارائه پشتیبانی‌های لازم