درباره اداره کل

سابقه تشکیل اداره کل امور پژوهش های کاربردی دانشگاه تهران به اواخر دهه شصت و تاسیس دفتر ارتباط با صنعت (سابق) در این دانشگاه باز می‌گردد. عمده فعالیت‌های این دفتر بر انجام امور کارآموزی دانشجویی و اطلاع رسانی متمرکز بود. با گذشت چندین سال از فعالیت این دفتر، دانشگاه تهران به عنوان نخستین دانشگاه کشور مصوبه تغییر عنوان  ”دفتر ارتباط با صنعت“ به ”پژوهش‌های کاربردی“ اخذ نموده و بدنبال آن در سال ۱۳۷۶ اداره کل امور پژوهش‌های کاربردی دانشگاه تاسیس شد.

در طی بیست سال گذشته وظایف متعددی بر عهده این اداره کل قرار گرفته است که در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره می شود:

  • تشکیل کمیسیون‌های تخصصی کاربردی -۱۳۷۶
  • انجام امور همایش‌ها و نمایشگاه‌ها
  • ایجاد دبیرخانه دائمی دانشگاه و وزارت صنعت -۱۳۸۷
  • تشکیل شورای پژوهش‌های کاربردی دانشگاه‌های استان تهران – بهمن ۱۳۸۷
  • تشکیل شورای نمایندگان پژوهش‌های کاربردی دانشگاه -۱۳۸۷
  • تغییر ساختار سازمانی حوزه معاونت پژوهشی -۱۳۸۹
  • ادغام ادارات کل ”امور پژوهشی“ و ”پژوهش‌های کاربردی“ و تشکیل اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه -۱۳۸۹
  • احیای مجدد اداره کل پژوهش‌های کاربردی -۱۳۹۴