برنامه های همکاری با آژانس همکاری های بین المللی ژاپن جایکا

۰۳ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۲:۱۲
تعداد بازدید:۱۱۴۳

فرم‌های همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور به همراه برنامه همکاری‌های فنی جمهوری اسلامی و آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (جایکا) در سال ۲۰۱۸ جهت آگاهی و بهره‌برداری ارسال می‌شود. در صورت تمایل به ارائه طرح، لازم است مراتب با رعایت موارد مندرج در نامه سازمان برنامه، تهیه شود تا پس از تصویب به عنوان برنامه ملی، بتواند از اولویت‌های جایکا برخوردار شود. برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.