اولویت‌های پژوهشی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی

۲۲ مهر ۱۳۹۶ | ۱۵:۳۰
تعداد بازدید:۶۲۶

برای مشاهده اولویت‌های پژوهشی سال ۹۶ شرکت آب و فاضلاب آذربایجان به وبسایت این شرکت مراجعه فرمائید.

عناوین اولویت‌ها:

- پایش رودخانه شهر چایی - بهره برداری

نشاط سازمانی-نهایی -روابط عمومی -

ضریب اطمینان -بهره بردای

فاضلاب بوکان -نهایی -بهره برداری